Links d’interés

19 d’abril 2024

 

Links d’interés

Links d’interés a recursos bibliogràfics, revistes científiques, publicacions i associacions mèdiques i altres enllaços d’interés relacionats amb el departament de Medicina Clínica de la UMH.

 

Biblioteca Digital UMH

Accés a la Biblioteca digital UMH
Accés remot a la Biblioteca Digital UMH
Ajuda a l’investigador de la UMH
Cercador Disscovery UMH
Catàleg Bibliogràfic de la UMH
Renovació de préstec bibliogràfic UMH
Catàleg de Revistes Electròniques (Accés personalitzat UMH)
Bases de dades i altres portals de la UMH
Bases de dades amb accés gratuït
Llibres electrònics UMH i altres recursos
Gestors bibliogràfics UMH (EndNote, RefWorks. ProQuest Flow, MENDELEY)
Repositori Digital UMH RediUMH
Butlletins Oficials UMH

Recursos de la biblioteca de la Universitat Miguel Hernández

Els alumnes de grau i màster poden accedir als recursos de la biblioteca de la Universitat Miguel Hernández:

publicaciones.umh.es
biblioteca.umh.es/servicios
biblioteca.umh.es/biblioteca-digital

Per a poder entrar cal identificar-se igual que per a una altra documentació d’estudis de la universitat.
Es disposa de recursos com:

  • Principals plataformes i bases de dades
  • Llistat alfabètic de revistes i altres bases de dades
  • Llibre electrònic a través de la plataforma e-lliure

En cas d’incidències es pot contactar amb:

Suport a la investigació del personal de la UMH

Servei de Personal Docent Investigador UMH
Fonts per a l’avaluació de la investigació
Unitat de Documentació, Arxiu i Registre UMH
JCR Journal Citation Reports
Scimago Journal Rank (SJR)
European Reference Index for the Humanities ERIH
Factor d’impacte de les Revistes Mèdiques Espanyoles IHCD
Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes MIAR
Índex d’impacte de les revistes espanyoles de ciències humanes IN-*RECH

Revistes, publicacions científiques i organitzacions

CA: A Cancer Journal for Clinicians
Annual Review of Immunology
Cell Press
Nature Genetics
Annual Reviews Neurology
American Physcological Society
Nature Immunology
The New England Journal of Medicine
Societat Espanyola de Reumatología
Societat Espanyola de Cardiologia
Societat Espanyola de Patologia de l’Aparell Respiratori
Societat Espanyola de Medicina Interna | SEMI
Blog de Psicologia d’Urgències i Emergències
Revista Psicologia de la Salut UMH
Revista Espanyola de Cardiologia
Gaseta Sanitària
Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica SEIMC
Actes Espanyoles de Psiquiatria
Revista Espanyola de Salut Pública
Actes Dermo-*Silfilográficas
Revista de Neurologia
Revista Clínica Espanyola
Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica SEPAR
European Society of Cardiology
Guies clíniques d’actuació en Cardiologia
Societat Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia | SEHH
Societat Espanyola de Psicologia Espanyola Aplicada a Desastres, Urgències i Emergències SEPADEM
Societat Europea de Microbiologia Clínica i Malalties Infeccioses